Anike nadace

Přispět
Podporovat činnost nadace Anike
Podpora financovat aktivity a programy Anike nadace je získat prostřednictvím soukromých i firemních darů. Anike Foundation je ne-pro-zisk 501 (c) (3) organizace.

Proto všechny dary odečitatelné z daní v plném rozsahu povoleném zákonem.

Vzhledem k tomu, Anike Foundation je dobrovolnická organizace, více než 90% svého daru jde přímo k poskytování vzdělávacích materiálů potřebným žákům v Africe.
Anike nadace přijímá online dary přes PayPal nebo prostřednictvím procesu darování.