Give2Asia – zaměřený na Asii a Pacifik

Give2Asia poskytuje personalizované dárcovské služby k uspokojení potřeb v Asii. Dárci mohou podporovat charitativní skupiny podle jejich volby, které prospívají širokou škálu příčin, stipendií ke zmírnění chudoby.

Například jeden dárce, kteří si přáli financovat nový rodinný lékařskou kliniku v Afghánistánu byl zodpovědný za vytváření nových služeb v komunitě, která by jinak chybělo adekvátní zdravotní péči pro ženy a děti.

Jiní dárci se rozhodli podpořit jejich alma mater v Číně nebo Indii, pomáhají s úlevou tsunami, a podporovat mikro-finanční programy.

Zaměstnanci a poradci ve 25 asijských zemích spravovat všechny granty Give2Asia.